Trang chủ
Binance Launchpad
Nền tảng phát hành token cho những dự án tiến bộ.
 ĐÃ KẾT THÚC
ĐĂNG KÝ
STEPN
ĐĂNG KÝ
STEPN - A Move-to-Earn Health and Fitness Application
Token được chào bán
420,000,000.0000 GMT
Giá bán
1 GMT = 0.00002514 BNB
Người tham gia
130,672
Tổng số đã cam kết
8,742,450.4131 BNB
Thời gian kết thúc:
2022-03-09
 ĐÃ KẾT THÚC
ĐĂNG KÝ
Alpine F1® Team Fan Token
ĐĂNG KÝ
A Binance Fan Token for BWT Alpine F1® Team on Binance Smart Chain
Token được chào bán
4,000,000.0000 ALPINE
Giá bán
1 ALPINE = 0.00255755 BNB
Người tham gia
126,924
Tổng số đã cam kết
8,164,773.8827 BNB
Thời gian kết thúc:
2022-02-21
 ĐÃ KẾT THÚC
ĐĂNG KÝ
League of Kingdoms
ĐĂNG KÝ
A Blockchain MMO Strategy Game.
Token được chào bán
25,000,000.0000 LOKA
Giá bán
1 LOKA = 0.00033971 BNB
Người tham gia
163,385
Tổng số đã cam kết
9,633,871.9370 BNB
Thời gian kết thúc:
2022-01-20
 ĐÃ KẾT THÚC
ĐĂNG KÝ
Voxies
ĐĂNG KÝ
A Free-to-Play 3D RPG Game on the Blockchain.
Token được chào bán
30,000,000.0000 VOXEL
Giá bán
1 VOXEL = 0.00037894 BNB
Người tham gia
120,590
Tổng số đã cam kết
8,989,535.0164 BNB
Thời gian kết thúc:
2021-12-14
Xem thêm