Homepage
Binance Launchpool
A secure way to farm new assets.
FARMING
MC
MCMC
Merit Circle, một trò chơi DAO Play-to-Earn.
Total Rewards:
12,500,000.00
Farming Period:
60 day/s
Time until farming ends:
53
Ngày
20
Giờ
16
Phút
MC Pool
Stake MC, Earn MC
APY:
151.41%
Total Staked:
9,907,375.3478 MC
BUSD Pool
Stake BUSD, Earn MC
APY:
3.77%
Total Staked:
1,095,509,994.1579 BUSD
BNB Pool
Stake BNB, Earn MC
APY:
5.80%
Total Staked:
8,273,189.1270 BNB
FARMING
SANTOS
SANTOSSANTOS
Santos FC Fan Token, Binance Fan Token dành cho đội Santos FC trên Binance Smart Chain.
Total Rewards:
1,500,000.00
Farming Period:
30 day/s
Time until farming ends:
17
Ngày
20
Giờ
16
Phút
BUSD Pool
Stake BUSD, Earn SANTOS
APY:
3.65%
Total Staked:
267,603,316.5359 BUSD
BNB Pool
Stake BNB, Earn SANTOS
APY:
4.49%
Total Staked:
1,448,943.7175 BNB
FARMING
QI
QIQI
BENQI Finance, giao thức thị trường thanh khoản không lưu ký phi tập trung trên Avalanche.
Total Rewards:
22,000,000.00
Farming Period:
30 day/s
Time until farming ends:
06
Ngày
20
Giờ
16
Phút
AVAX Pool
Stake AVAX, Earn QI
APY:
7.65%
Total Staked:
1,303,757.0745 AVAX
BUSD Pool
Stake BUSD, Earn QI
APY:
3.75%
Total Staked:
122,105,535.1278 BUSD
BNB Pool
Stake BNB, Earn QI
APY:
4.23%
Total Staked:
1,279,611.9994 BNB
FARMING
CITY
CITYCITY
Fan Token Manchester City, một đồng Fan Token dành cho Manchester City được phát hành trên chuỗi Chiliz.
Total Rewards:
291,036.09
Farming Period:
30 day/s
Time until farming ends:
01
Ngày
20
Giờ
16
Phút
CHZ Pool
Stake CHZ, Earn CITY
APY:
5.73%
Total Staked:
388,273,563.8489 CHZ
BUSD Pool
Stake BUSD, Earn CITY
APY:
3.91%
Total Staked:
91,588,301.3738 BUSD
BNB Pool
Stake BNB, Earn CITY
APY:
3.73%
Total Staked:
1,113,784.6865 BNB
FINISHED
DAR
DARDAR
Mines of Dalarnia, Trò chơi phiêu lưu hành động "play-to-earn" trên Binance Smart Chain.
Total Rewards:
24,000,000.00
Farming Period:
30 day/s
Session end date:
2021-11-28
BNB Pool
Stake BNB, Earn DAR
APY:
19.59%
Participants:
490,590
Total Staked:
7,541,053.8749 BNB
BUSD Pool
Stake BUSD, Earn DAR
APY:
11.74%
Participants:
254,661
Total Staked:
2,210,964,384.7799 BUSD
FINISHED
MBOX
MBOXMBOX
Mobox, một nền tảng trò chơi kết hợp khai thác lợi suất (yield farming) DeFi tự động tối ưu hóa và các NFT trò chơi để tạo GameFi.
Total Rewards:
3,000,000.00
Farming Period:
30 day/s
Session end date:
2021-09-19
MBOX Pool
Stake MBOX, Earn MBOX
APY:
56.43%
Participants:
193,942
Total Staked:
13,677,368.0513 MBOX
BUSD Pool
Stake BUSD, Earn MBOX
APY:
3.66%
Participants:
132,918
Total Staked:
738,939,780.6307 BUSD
BNB Pool
Stake BNB, Earn MBOX
APY:
4.88%
Participants:
262,703
Total Staked:
3,852,256.7580 BNB
FINISHED
KLAY
KLAYKLAY
Klaytn, một blockchain mã nguồn mở được Kakao xây dựng hướng đến hiệu năng và khả năng mở rộng.
Total Rewards:
1,327,433.00
Farming Period:
14 day/s
Session end date:
2021-07-09
BNB Pool
Stake BNB, Earn KLAY
APY:
1.00%
Participants:
168,448
Total Staked:
3,780,213.7934 BNB
BUSD Pool
Stake BUSD, Earn KLAY
APY:
1.39%
Participants:
70,664
Total Staked:
569,221,340.6401 BUSD
Xem thêm